โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : กทม-แม่สาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 1 ชั่วโมง  
4 กรุงเทพมหานคร นวนคร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครสวรรค์ จุดจอดบุษราคัมทัวร์ นครสวรรค์ 4 ชั่วโมง  35 นาที
6 พิษณุโลก จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  25 นาที
7 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 6 ชั่วโมง  55 นาที
8 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง  35 นาที
9 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 8 ชั่วโมง  
10 แพร่ จุดจอดบุษราคัมทัวร์ อ.งาว 9 ชั่วโมง  45 นาที
11 พะเยา จุดจอดบุษราคัมทัวร์ แม่ต๋ำ 10 ชั่วโมง  30 นาที
12 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 10 ชั่วโมง  45 นาที
13 พะเยา จุดจอด อ.แม่ใจ 11 ชั่วโมง  20 นาที
14 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน 11 ชั่วโมง  40 นาที
15 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 12 ชั่วโมง  20 นาที
16 เชียงราย จุดจอดบ้านดู่ 12 ชั่วโมง  35 นาที
17 เชียงราย จุดจอดแม่ฟ้าหลวง 12 ชั่วโมง  45 นาที
18 เชียงราย จุดจอด อ.แม่จัน 13 ชั่วโมง  5 นาที
19 เชียงราย จุดจอดห้วยไคร้ 13 ชั่วโมง  20 นาที
20 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย 13 ชั่วโมง  35 นาที