โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : พิษณุโลก-กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดแยก อ.บางระกำ 0 ชั่วโมง  
3 พิษณุโลก จุดจอดบ้านคุยยาง 0 ชั่วโมง  
4 พิษณุโลก จุดจอดคลองเตย 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก จุดจอดคุยมะตูม 0 ชั่วโมง  
6 พิษณุโลก จุดจอดบ้านบึงกอก 0 ชั่วโมง  
7 พิษณุโลก จุดจอดบ้านปรือกระเทียม 0 ชั่วโมง  
8 พิษณุโลก จุดจอดบ้านเสวยซุง 0 ชั่วโมง  
9 พิษณุโลก จุดจอด หนองกุลา 0 ชั่วโมง  
10 พิษณุโลก จุดจอดนิคมสร้างตนเอง 0 ชั่วโมง  
11 พิษณุโลก จุดจอดบ้านหนองปลวก 0 ชั่วโมง  
12 กำแพงเพชร จุดจอดบ้านหนองแขม 0 ชั่วโมง  
13 กำแพงเพชร จุดจอดบ้านปลักไม้ดำ 0 ชั่วโมง  
14 กำแพงเพชร จุดจอด ลานกระบือ 0 ชั่วโมง  
15 กำแพงเพชร จุดจอดหนองข่อย 0 ชั่วโมง  
16 กำแพงเพชร จุดจอดหนองหลวง 0 ชั่วโมง  
17 กำแพงเพชร จุดจออดหนองปากดง 0 ชั่วโมง  
18 กำแพงเพชร จุดจอดหนองเดื่อ 0 ชั่วโมง  
19 กำแพงเพชร จุดจอดบึงลูกนก 0 ชั่วโมง  
20 กำแพงเพชร จุดจอด คลองพิไกร 0 ชั่วโมง  
21 กำแพงเพชร จุดจอดไร่ดง 0 ชั่วโมง  
22 กำแพงเพชร จุดจอดนาป่าแดง 0 ชั่วโมง  
23 กำแพงเพชร จุดจอดพรานกระต่าย 0 ชั่วโมง  
24 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 0 ชั่วโมง