โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  20 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
8 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  15 นาที
9 อุตรดิตถ์ สี่แยกเข้าสถานีอุตรอิตถ์ 11 ชั่วโมง  20 นาที
10 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 11 ชั่วโมง  15 นาที
11 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 12 ชั่วโมง  15 นาที
12 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 13 ชั่วโมง  15 นาที
13 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  45 นาที