โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : ร้อยเอ็ด - เชียงใหม่ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
2 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 0 ชั่วโมง  
3 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง  
4 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 1 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 1 ชั่วโมง  35 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  10 นาที
8 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 5 ชั่วโมง  
9 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 5 ชั่วโมง  25 นาที
10 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 7 ชั่วโมง  
11 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 7 ชั่วโมง  40 นาที
12 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง  15 นาที
13 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 10 ชั่วโมง  15 นาที
15 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 10 ชั่วโมง  30 นาที