โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : เชียงใหม่ - อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 7 ชั่วโมง  30 นาที
6 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง  
7 เลย ท่าภูเรือ 8 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  30 นาที
9 เลย วังสะพุง 9 ชั่วโมง  50 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 11 ชั่วโมง  
11 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  30 นาที
12 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 12 ชั่วโมง  15 นาที