โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพ-อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง  
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
6 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง  
7 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง  
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง  
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง  
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดอ.ธวัชบุรี 0 ชั่วโมง  
11 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 0 ชั่วโมง  
12 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 0 ชั่วโมง  
13 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 0 ชั่วโมง  
14 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 0 ชั่วโมง  
15 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  
16 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 0 ชั่วโมง