โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ปัตตานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 12 ชั่วโมง  
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 13 ชั่วโมง  
9 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 13 ชั่วโมง  
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง  
11 สงขลา จุดจอดแยก อ.จะนะ 14 ชั่วโมง  30 นาที
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 15 ชั่วโมง  
13 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 16 ชั่วโมง