โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์ 0 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 0 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 10 ชั่วโมง  40 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 11 ชั่วโมง  10 นาที
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 11 ชั่วโมง  40 นาที
11 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 12 ชั่วโมง  
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
13 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ 0 ชั่วโมง  
14 นครศรีธรรมราช จุดจอดเขาพระทอง 0 ชั่วโมง  
15 นครศรีธรรมราช จดุจอดหนองบัว 0 ชั่วโมง  
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 12 ชั่วโมง  20 นาที
18 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
19 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  40 นาที
20 พัทลุง จุดจอดแยกเอเชีย 0 ชั่วโมง  
21 พัทลุง จุดจอดท่าแค 0 ชั่วโมง  
22 พัทลุง จุดจอดนาโหนด 0 ชั่วโมง  
23 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง  
24 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 13 ชั่วโมง  10 นาที
25 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง  
26 สงขลา แยกคูหา 0 ชั่วโมง  
27 สงขลา จุดจอด อ.รัตภูมิ 13 ชั่วโมง  40 นาที
28 สงขลา จุดจอดท่าชะมวง 0 ชั่วโมง  
29 สงขลา จุดจอด ต.นาสีทอง 0 ชั่วโมง  
30 สงขลา จุดจอด ต.เขาพระ 0 ชั่วโมง  
31 สตูล จุดจอด อ.ควนกาหลง 0 ชั่วโมง  
32 สตูล จุดจอดควนโดน 0 ชั่วโมง  
33 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง  
34 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล 15 ชั่วโมง  10 นาที