โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ตรัง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์ 0 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 10 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 11 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 0 ชั่วโมง  
12 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 0 ชั่วโมง  
13 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง  
14 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 12 ชั่วโมง