โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - พัทลุง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 0 ชั่วโมง  
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 0 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ 0 ชั่วโมง  
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดเขาพระทอง 0 ชั่วโมง  
13 นครศรีธรรมราช จดุจอดหนองบัว 0 ชั่วโมง  
14 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง  
15 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
16 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง