ThaiRoute.com - Book bus tickets online, convenient, fast and modern
Check-in Counters
407 พัฒนา
จุดจอด อ.น้ำโสม ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส)
โทร. 098-149-2822
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
โทร. 093-105-5636
จุดจอด อ.บุ่งคล้า หน้าตลาดสดบุ่งคล้า
โทร. 042499067
จุดจอด อ.พังโคน ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช
โทร. 042771108
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่
โทร. 042451070
จุดจอด อ.สังคม จุดจอด อ.สังคม
โทร. 042-441095
จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์)
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บขส.บึงกาฬ
โทร. 042-492122
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส
โทร. 04-224-3800
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108
โทร. 02-936-0081
กรุงสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วกรุงสยามทัวร์
โทร. 077-437342
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ช่อง 44
โทร. 02-894-6045
กันทรลักษ์ทัวร์
จุดจอดเดชอุดม ช่องขายตั๋วหมายเลข 1
โทร. 088-1211699,089-6826571
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วหมายเลข 32
โทร. 086-7609898
กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
โทร. 062-895-9309
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร D ช่อง D8
โทร. 098-739-8034
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
โทร. 064-409-4706
คิงส์ด้อมทัวร์
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา) ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ข้างธนาคารออมสิน)
โทร. 084-611-2866
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) สถานีขนส่งพิษณุโลก2
โทร. 087-3153300, 095-3956951
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งนครสวรรค์
โทร. 089-5688445, 063-361-9244
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา สถานีขนส่งพะเยา
โทร. 088-5938071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย สถานีขนส่งเชียงราย
โทร. 081-9804817
จ้อยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
โทร. 083-959-0330, 083-959-0440
จิรัฐกาล-เขมราฐ
จุดจอด อ.ประทุมราช จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.
โทร. 090-8306921
จุดจอด อ.ป่าติ้ว ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว
โทร. 082-6965090
จุดจอด อ.หนองผือ อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ
โทร. 081-9762731
จุดจอด อ.เขมราฐ ปั๊มปตท.เขมราฐ
โทร. 083-1317273
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร หน้าโลตัสโพธิ์ไทร
โทร. 091-5930081
จุดจอดบ้านหัวนา จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา
โทร. 090-9580291
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธร
โทร. 090-0469782
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร. 081-2661018
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) บขส.รังสิต
โทร. 061-4359280 / 083-8964013
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3
โทร. 0927325333 , 02-9360365
จีโอ แฟมิลี่
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ช่องจำหน่ายตั๋วช่อง 31-31
โทร. 094-872-8999
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
โทร. 064-409-4706
ซันบัส
จุดจอดบ้านธาตุ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
โทร. 042-854027
จุดจอดภูเขียว จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
โทร. 086-8703946
จุดจอดหนองหิน จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
โทร. 042-852224 , 091-0798391
จุดจอดแก้งคร้อ จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
โทร. 080-0434306 , 044-882735
วังสะพุง จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
โทร. 042-841519 , 062-7455767
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
โทร. 044-838008
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร. 0-2936-3993 , 096-7017251
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
โทร. 086-7586111 , 042-033188
เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
โทร. 044-822-134
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร. 089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร. 087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร. 087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7720-0846
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร. 0-28946040-1
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง) สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร. 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร. 0-7552-8323
นครบริการขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช บขส.นครศรีธรรมราช
โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต บขส.ภูเก็ต
โทร. 086-9481071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา บขส.สงขลา
โทร. 063-3901867
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ บขส.หาดใหญ่
โทร. 063-3901877
นครศรีร่มเย็นทัวร์
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
โทร. 0879251009
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร. 0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 65, 66
โทร. 0-2894-6154-5
นครศรีราชาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์
โทร. 075-343851 , 075-343852
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132 , 075-333890 , 086-4758467
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ช่องหมายเลข 67 , 68
โทร. 02-8946220
นวนครทัวร์
จุดจอด ต.ท่าศาลา จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266576
จุดจอด อ.ชนบท จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-286416
จุดจอด อ.พระยืน จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266338
จุดจอด อ.มัญจาคีรี จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 099-5456441
จุดจอด อ.แวงใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 081-9759980
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
โทร. 085-0006287
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39
โทร. 02-9363702,094-2831188
นิวมิตรทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง สำนักงานนิวมิตรทัวร์(อยู่ในเมือง ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์)
โทร. 0-7781-1150
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 46
โทร. 0-2894-6115
บัส เอ็กซ์เพลส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องหมายเลข 3
โทร. 076-373299 , 085-7963411
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54
โทร. 02-8946101, 02-8946044
บางกอกบัสไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องหมายเลข 16
โทร. 077-281110
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3) ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. (call center 1215)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. 086-3409664 (call center 1215)
บางสะพานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93
โทร. 081-8298641,081-8297752
บ้านนานครนายก
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
โทร. 099-089-7913
บุญฑริกทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 13
โทร. 02-936-0017
บุษราคัมทัวร์
จุดจอด อ.นายูง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-150066
จุดจอด อ.บ้านผือ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-282155 , 065-5040151
จุดจอด อ.ร้องกวาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 065-5040155
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-451243 , 065-5040161
จุดจอด อ.แม่จัน จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 097-9202989
จุดจอดท่าบ่อ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-432223 , 065-5040160
จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 061-6468702 , 095-6615646
จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-364199
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 089-416-1789
จุดจอดบ้านดู่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 087-1775331
จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-7299629
จุดจอดห้วยไคร้ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 053-763034 , 092-182263
จุดจอดเวียงสา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-781106 , 065-5040156
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 092-2424604 , 094-8250652
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 085-647-1411 , 094-6490378
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-287149 , 065-5040152
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-741714,065-5040157
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-461305 , 065-5040159
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 065-5040150
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-249108 , 065-5040158
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-3580974 , 062-3107320
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-4729959 , 065-5040154
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย
โทร. 081-3580975 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
โทร. 02-9363201, 02-5379007
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. -
โทร. 02-531-0960
ประกิจยนต์
จุดจอดกำแพงแสน จุดจอดกำแพงแสน จำหน่ายตั๋วติดร้านอาหารเหม่ยลี้อร่อยเวอร์
โทร. 091-7710154
จุดจอดชะอำ จุดจอดชะอำ ใกล้โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
โทร. 091-7710158
จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี จุดจอด เพชรบุรี จำหน่ายตั๋วคิวรถตู้ตรงข้าม Big-c
โทร. 091-7710157
จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี จุดจอด ราชบุรีจำหน่ายตั๋วใกล้สำนักงานไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีก่อนถึงวัดทุ่งตาล
โทร. 091-7710156
จุดจอดประกิจยนต์ หัวหิน จำหน่ายตั๋วระหว่างหัวหิน ซอย 66-68 ตรงข้ามแขวงการทางหัวหิน
โทร. 091-7710159 , 093-9242223
นครปฐม จำหน่ายตั๋ว ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครปฐม ถนนทรงพล
โทร. 091-7710155
ปากช่อง ใกล้ที่จำหน่ายตั๋วราชสีมาทัวร์
โทร. 091-7710152
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา บขส.ใหม่ จำหน่ายตั๋วที่หน้าช่องจอดรถอาคาร 1ช่อง 9
โทร. 091-7710151
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี จำหน่ายตั่ว ในสถานีขนส่งสระบุรี
โทร. 091-7710153
ประหยัดทัวร์
จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
โทร. 089-2443206
จุดจอดปากแซง อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
โทร. 089-2443206
จุดจอดพุทไธสง ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481868
จุดจอดเกษตรวิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481863
พยัคฆภูมิพิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481864
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2
โทร. 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4359-0345
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
โทร. 0-2936-0496
ปิยะชัยพัฒนา
จุดจอด อ.ด่านนอก ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
โทร. 053-773550 , 062-3107322
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
โทร. 053-646430, 053-734305 , 062-3107326
ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
โทร. 043-247333 , 043-235888
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
โทร. 089-4741325
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 042-491010 , 083-3477658
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
โทร. 087-2930186
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
โทร. 042-460205 , 0885620632
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
โทร. 042-343403 , 083-6603510
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
โทร. 074-465203
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
ท่าพัทยา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 038-410-748
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร. 0-2894-6330,02-894-6331
ผู้ใหญ่อำนาจ
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร B ช่อง B12
โทร. 089-347-8883, 092-269-3730
พรพิริยะทัวร์
จุดจอด อ.สอง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร. 054-593848
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร. 054-218199
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร. 054-621400
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่อง A1 และ 44
โทร. 02-9362939 , 02-9363554
พิษณุโลกยานยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54
โทร. 02-9362924 , 02-9362925
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) บริษัท
โทร. 055-302021 , 055-302022
ภูกระดึงทัวร์
จุดจอดท่าลี่ ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ท่าลี่
โทร. ่085-4771517
จุดจอดผานกเค้า ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
โทร. 089-7098808
จุดจอดภูกระดึง ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
โทร. 089-7098808
จุดจอดเชียงคาน ปั้มน้ำมัน เชล
โทร. 088-314-3572
วังสะพุง ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-850-163
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
โทร. 0-2936-0511
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-833-684
ภูหลวงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น สถานีปรับอากาศ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
โทร. 043-471582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) สถานีขนส่งเชียงใหม่
โทร. 053-304316
ภูเก็ตท่องเที่ยว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
โทร. 0-7622-2107 ,0-7622-2108 ,0-7622-2109
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
โทร. 0-2894-6144-5
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
โทร. 0-2936-1388
มณฑ์สิริแทรเวล
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร D ช่อง D6
โทร. 085-264-5544
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
โทร. 085-264-5544
มหาชนะชัย-อุบลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วมหาชนะชัย-อุบลทัวร์ อุบลฯ-กรุงเทพฯ
โทร. 088-1704562
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลย 33
โทร. 0-2936-0411
รถตู้สามารถ
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
โทร. 081-972-4772, 080-118-3585
รุ่งกิจทัวร์
ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง ศูนย์บริการลูกค้า รุ่งกิจทัวร์
โทร. 077-810299 , 080-6486804 , 077-812324
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องขายตั๋วที่ 10
โทร. Call Center เบอร์ 076-373256 , 062-4936442 , 076-421805 , 076-373332
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี ช่องขายตั๋วที่รุ่งกิจทัวร์
โทร. 080-6486885
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า ช่องขายตั๋วรุ่งกิจทัวร์
โทร. 082-8153137 , 076-421805
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) ช่องขายตั๋วที่ 1
โทร. 084-3078193
รุ่งประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
โทร. 0-2936-3638-9 / 081-574-3377
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง
โทร. 043-711072
ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร. 0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร. 0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร. 0-2894-6151-2
อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร. 0-7641-2300
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3) -
โทร. 089-4313555
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
โทร. 097-1298229
วัฒนสาครทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก
โทร. 02-9363353
วินรถตู้ฟ้าใส
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร D ช่อง D5
โทร. 064-287-7282
วินรถตู้ยกทีม 9907
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ชานชาลาที่ 4
โทร. 084-566-8505
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร C ช่อง C1
โทร. 084-566-9588
ศรีตรังทัวร์
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
โทร. 0-7521-8309 091-0434312 ( For English 084-1545923)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8287
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8285
ศรีมงคลขนส่ง
ท่าพัทยา สำนักงานศรีมงคล พัทยา ถนนพัทยากลาง สาย3
โทร. 038-424085
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วศรีมงคลขนส่ง โคราช
โทร. 044-251511
ศรีสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-429525
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
โทร. 02-8946160 - 2
ศรีสุเทพทัวร์
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 089-4738198
จุดจอด อ.ขนอม จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-528605
จุดจอด อ.เชียรใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร. 075-348089
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 074-723435,089-6538593
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร. 02-894-6167,02-894-6166
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 092-7247460
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 086-9288773
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 094-6166925
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 098-2569669
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข 9
โทร. 098-2566996
สมบัติทัวร์
จุดจอดกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทร. 0-4566-1100 , 093-5077418
จุดจอดบุณฑริก สมบัติทัวร์ บุณฑริก
โทร. 062-1689033
จุดจอดเดชอุดม สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม
โทร. 0-4536-1155,093-5077420
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38
โทร. 094-6477779
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
โทร. Call center 1215
สยามเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-234638
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
โทร. 02-894-6160-2
สวัสดีทั่วไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องหมายเลข 8
โทร. 08-2398-0777
สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต
โทร. 08-2398-1777
สวัสดีสุรินทร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์
โทร. 061-6476888,044-530099
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88
โทร. 0-2936-9994,061-6476999
สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13
โทร. 098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
โทร. 087-2208994
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
โทร. 0-4261-5427,0-4263-1306
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
โทร. 0-4351-4569,0-4351-2500
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37
โทร. 0-2936-0864
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17) สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ถนนวิภาวดี)
โทร. 0-2537-8218
สหมิตรอุบล
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร. 098-5318652
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร. 063-6634821
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สกลนคร ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร. 099-2277200
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร. 089-2785909
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร. 088-3788643
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.ธาตุพนม ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร. 084-7868865
สุวรรณนทีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
โทร. 0-2894-6066
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
โทร. 077504901
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
โทร. 0-77541242 , 077545151
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
โทร. 077559436
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
โทร. 0-7750-1535
อ.ศึกษาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) อ.ศึกษาทัวร์
โทร. 095-724-9531,092-107-5851
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
โทร. 089-8437563
อีสานทัวร์
สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3
โทร. 043-471585
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2
โทร. 08-1765-0183
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2
โทร. 0-5324-6111
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51
โทร. 0-2936-0155
เกาะโพธิ์
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร C ช่อง C12
โทร. 080-566-3364,089-533-6533
เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
จุดจอด อ.ประทุมราช ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 087-4637078
จุดจอด อ.หนองผือ ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 088-3646255
จุดจอด อ.เขมราฐ ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 080-1625428
จุดจอดบ้านคันพระลาน ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 089-5854616
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 085-010-7856
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้นที่ 3 ช่องหมายเลข 51ก
โทร. 098-4349099
เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร D ช่อง D2
โทร. 080-023-7828
เจริญผลเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาฬสินธุ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
โทร. 095-9135718
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ร้อยเอ็ด ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
โทร. 095-9136689
เทียนไชยแอร์
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
โทร. 0-4482-3111
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
โทร. 08-1266-9930
เพชรประเสริฐ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ช่องจำหน่ายตั๋วที่6 เลขที่155/195 ซ.หมู่บ้านเพลินใจ 5 ต.ทับนา อ.ระยอง 21000
โทร. 033-066-177
จุดจอดตลาดโรงเกลือ 499/24 ม.7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 27120
โทร. 037-247-515, 037-247-516
จุดจอดมหาชัย เลขที่ 39/179 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง 74000
โทร. 095-539-7068
จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี บริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ด้านหน้าประตู 1
โทร. 080-744-4913, 084-201-3508
ท่าชลบุรี เลขที่ 5/32-33 ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมือง
โทร. 038-287-544
ท่าด่านซ้าย แยกตลาดด่านซ้าย ตรงข้ามปั๊มคาลเท็ก
โทร. 042-892-205
ท่าพัทยา 240/15-16 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 20150
โทร. 038-416-098, 038-146-099
ท่าภูเรือ เลขที่ 254 ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ 42160
โทร. 042-899-386
ท่ามาบตาพุด 71/1 ถนนสุขุมวิท 46 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง 2115
โทร. 033-680-900
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาหล่มสัก ตรงข้าม สถานีตำรวจ อ.หล่มสัก
โทร. 056-701-164
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาแม่สอด ติดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ถนนสายเอเซีย
โทร. 055-533-654, 086-445-1455
ท่าระยอง 379/4 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทร. 038-611-261, 086-938-8118
ท่าแหลมฉบัง เลขที่ 10/10 ม.2 ถ.สุชุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 038-354-989
ม.นเรศวร หน้า ม.นเรศวร ที่ขายตั๋วเชิดชัยแอร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 081-727-0291
ราชบุรี 166/33 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง 70000
โทร. 080-159-7744
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
โทร. 093-556-5883, 043-816-6777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
โทร. 055-799-949
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 086-459-0093
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ช่องติด บ.ข.ส.99
โทร. 039-325-566
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ถ.สายตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง 23000
โทร. 085-083-4239, 039-525-567
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว 9
โทร. 055-512-777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ติดกับตู้ขายตั๋วบริษัทขนส่งจำกัด
โทร. 042-512-733
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6
โทร. 056-223-323, 081-999-5698
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 473 หมู่1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ 38000
โทร. 042-490-672
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม อยู่ในบริเวณสถานีขนส่งมหาสารคาม 44000
โทร. 089-744-7757
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-614647, 081-3987024
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 2
โทร. 045-714-939, 090-046-9782
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ใกล้กับช่องจำหน่ายตั๋วรุ่งเรืองมุกดาหาร รถจอดชานชลาที่ 21
โทร. 043-516-353
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
โทร. 054-221-801, 085-548-5550
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร 47220
โทร. 042-717-088
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 97752 ซ.เทศบาล 9/2 อ.เมือง 27000
โทร. 081-2921179
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 4 ติดกับช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร. 086-734-5200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 99/4 หมู่ 2 ถ.อุดรธานี- หนองบัวลำภู ต.บ้านเสื่อม
โทร. 042-304-242
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ รถจอดชานชลาที่ 10
โทร. 087-210-6425
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ถ.รอบเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 34000
โทร. 045-314-787, 081-760-7602
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ (อาเขต 2)
โทร. 053-245-838, 082-694-6610
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
โทร. 055-563-883
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 98 หมู่18 ถ.สันติสุข ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 40130
โทร. 094-7570746
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ สุวรรณคร ต.อรัญประเทศ 27120
โทร. 082-467-1769
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว หน้าชานชาลาที่ 8 ถนนเจริญรัฐ 5 ต.กุดป่อง อ.เมือง
โทร. 042-815-366
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก เลขที่ 888 หมู่7 ต.สมอแข จ.พิษณุโลก ช่องขายตั๋วที่ 14-15 ชานชลา 10-11
โทร. 055-986-311, 081-973-7963
แท๊คทีมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร A ช่อง A5
โทร. 081-558-0366, 081-492-6948
แอร์ชัยภูมิ
จุดจอด ต.บ้านค่าย จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4480-0490
จุดจอด ต.ละหาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 064-5277998
จุดจอด ต.หนองบัวโคก จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4480-2101
จุดจอด ต.โนนจาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4489-0678
จุดจอด อ.จตุรัส จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4484-0489
จุดจอดด่านขุนทด จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 044-389460
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
โทร. 0-4481-1556
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
โทร. 0-2936-0039
แอร์พอร์ตแวน
Airport Van ทุ่งสง อ.ทุ่งสง บจก.แอร์พอร์ตแวน
โทร. 093-5767646
จุดจอดแยกร่อนพิบูลย์ ร้านชิชิน จองตั๋ว เครื่องบิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 080-0506790
แอร์อรัญพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส สระแก้ว
โทร. 0-3742-1210
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ จุดจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส อรัญประเทศ จุดจอดหน้าบริษัทแอร์อรัญพัฒนา
โทร. 0-3722-3238
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 30,31
โทร. 0-2512-3755
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ช่องหมายเลข 25
โทร. 0-2713-5335
แอร์อุดร
จุดจอด อ.บ้านดุง จุดจอด อ.บ้านดุง
โทร. 042-271-058 , 086-456-2421
จุดจอด อ.พรเจริญ จุดจอด อ.พรเจริญ
โทร. 042-487-655 , 086-314-3103
จุดจอด อ.พังโคน จุดจอด อ.พังโคน
โทร. 042-734-722 , 086-334-2995
จุดจอด อ.รัตนวาปี จุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี
โทร. 042-418-024 , 086-369-0815
จุดจอด อ.ศรีวิไล จุดจอด อ.ศรีวิไล
โทร. 042-497-488 , 086-322-7032
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
โทร. 042-722-714 , 086-314-3102
จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จุดจอด อ.เฝ้าไร่
โทร. 042-417-180 , 086-344-3869
จุดจอด อ.โซ่พิสัย จุดจอด อ.โซ่พิสัย
โทร. 042-485-125 , 086-322-0872
จุดจอด อ.โพนพิสัย จุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย
โทร. 042-651-265 , 091-867-1284
จุดจอดปากคาด จุดจอดปากคาด
โทร. 042-481-361
จุดจอดหนองเม็ก ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อุดร
โทร. 042-110-381
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บขส.บึงกาฬ ช่อง 2
โทร. 086-369-0814
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย บขส.หนองคาย
โทร. 042-422-982 , 086-334-2996
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี บขส.อุดรธานี (บริษัท)
โทร. 042-245-789 , 042-344-994
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่อง118 และ 55
โทร. 02-936-2735 , 081-828-7933
แอร์เมืองเลย
จุดจอด อ.ปากชม จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร. 06-2986-5535
จุดจอดท่าลี่ จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร. 081-8736881
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร. 085-9284506
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร. 043-311063
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร. 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร. 042-832042 / 091-8317634
เชียงคาน จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร. 095-3312584
โชครุ่งทวีทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต จุดจำหน่ายตั๋วโชครุ่งทวีทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7635-5980-1
โพทะเล
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
โทร. 089-708-0994
โลตัสบ่อวิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร C ช่อง C12
โทร. 061-739-4455
โลตัสปลวกแดง
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร C ช่อง C12
โทร. 064-987-7167
โลตัสพิบูลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
โทร. 02-936-0956,02-936-2781,086-4196262
ใหญ่สืบ
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
โทร. 086-938-2721
ไทยศรีราม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)
โทร. 098-8010782
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วหมายเลข 37,38
โทร. 063-4216967
ไทยสงวนทัวร์
จุดจอด อ.กุดชุม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)
โทร. 08-7443-3003
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย
โทร. 08-0601-7362
จุดจอด อ.ป่าติ้ว จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว
โทร. 08-1876-7959
จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)
โทร. 08-7431-0483
จุดจอดหนองสามสี จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)
โทร. 08-1718-2216
จุดจอดเลิงนกทาใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)
โทร. 08-4955-9374, 08-6720-0170
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-9278-8994
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
โทร. 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)
โทร. 08-2876-8495, 08-5769-3211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม
โทร. 08-1421-4746
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
โทร. 0-2936-0582