Timetables Phukradung


Sales and ticketing counters
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
02-936-0511
จุดจอดเชียงคาน หน้าศาลาวัดสันติ
02-936-0511 , 080-748-2721
วังสะพุง ช่องขายตั๋ว บขส
081-544-5306
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว บขส
080-748-2721
จุดจอดผานกเค้า ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
089-709-8808
จุดจอดภูกระดึง ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
089-709-8808