Timetables Prayat Tour


Sales and ticketing counters
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
0-2936-0496
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
0-4359-0345
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
089-2443206
จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2
089-2443206
จุดจอดปากแซง อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
089-2443206
จุดจอดท่าชุมพวง ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ท่าชุมพวง
064-837-0389
จุดจอด กม.0 ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์กม.0
080-732-8674
จุดจอดเกษตรวิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์เกษตรวิสัย
063-748-1863
จุดจอดวาปีปทุม ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์วาปีปทุม
089-771-0322
จุดจอดประทาย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
081-977-7845
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
080-050-9054