Timetables Thai Sriram Transport


Sales and ticketing counters
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2) ช่องหมายเลข 21
098-3950682
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องขายตั๋วหมายเลข 20
063-4216967
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3) ช่องหมายเลข 3
098-3950682