วิธีจองและชำระเงิน

1. จองตั๋วผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น View details

จองตั๋วผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น

2. ชำระเงิน View details

ชำระเงิน

3. รับตั๋วที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว View details

รับตั๋วที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

4. เดินทางตามกำหนด View details

เดินทางตามกำหนด