ตารางเดินรถ


TCL+Van
รถตู้ร่วมบริการ บขส.

974 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-สุพรรณ, กรุงเทพฯ-บ้านหมี่-หนองม่วง, กรุงเทพฯ-สยามอีสเทิร์น-ปลวกแดง , กรุงเทพฯ-บ้านนา, กรุงเทพฯ-นิคมพัฒนา, กรุงเทพ - ลพบุรี, กรุงเทพฯ-นครสวรรค์, กรุงเทพฯ-องครักษ์-นครนายก, กรุงเทพฯ-ชลบุรี, กรุงเทพฯ - บางมูลนาก, กทม-จักราช-บุรีรัมย์, หมอชิต-แกลง-จันทบุรี, กรุงเทพ - ชลบุรี, กรุงเทพ - ขาณุวรลักษ์, กรุงเทพฯ - ปากช่อง, กรุงเทพ - ไพศาลี, กรุงเทพ - โพทะเล, กรุงเทพฯ - อยุธยา, กรุงเทพ - เครือสหพัฒน์, กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม, กรุงเทพฯ - ตาคลี, กรุงเทพฯ-ท่าเรือ, กรุงเทพ-บ้านเบิก-ลพบุรี, กรุงเทพฯ-นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน, กรุงเทพฯ- ปากช่อง ( ปากช่องคาร์เร้นท์)

Lignite+Co.%2CLtd.
ลิกไนท์ทัวร์

กรุงเทพ-ตาขุน-ทับปุด-พังงา-ภูเก็ต, กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา, แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่, ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่, แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่, สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่, ทับปุด พังงา ภูเก็ต ( ช่วงเทศกาล ), แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่, กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ, พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า), กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ, กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ, กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ, กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ, กระบี่-โคราช, โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่, กระบี่-โคราช (อ่าวลึก), ภูเก็ต-พังงา-ทับปุด-เขาต่อ-กรุงเทพ, ภูเก็ต สายเก่า, ภูเก็ต สายเก่า, กทม-ภูเก็ต, เสริมกระบี่, กท-เชีบงใหม่, เชียงใหม่-กทม.

Rayong+Tour
ระยองทัวร์ขนส่ง789

สายสั้นในระยอง, บขส-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้ง(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่, เนินกระปรอก-บ้านฉาง-กม.10-แอร์พอร์ตลิ้ง(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่, เอกมัย-บางนา-มาบตาพุด-ระยอง, เอกมัย-บางนา-ระยอง, เอกมัย-บางนา-MRTศรีเอี่ยม-มาบตาพุด-ระยอง, BTSหมอชิต-ปั้มแก็สPT(สวนหลวง)-มาบข่า-มาบตาพุด-ระยอง, BTSหมอชิต-ปั้มแก็สPT-กม10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง, มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-บางนา-หมอชิต-สายใต้, มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-บางนา-หมอชิต-สายใต้, มาบตาพุด - บ้านฉาง - กม.10-BTSหมอชิต-หมอชิต, มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-แอร์พอร์ตลิ้ง(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่, มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่, มาบตาพุด - บ้านฉาง - กม.10 - BTSหมอชิต- หมอชิต - สายใต้, หมอชิต-ขนำไร่-มาบข่า-ระยอง, หมอชิต-ขนำไร่-มาบข่า-มาบตาพุด-ระยอง, หมอชิต-กม.10-บ้านฉาง-มาบชลูด-มาบตาพุด, หมอชิต-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง, หมอชิต-ปั้มแก็สPT-ขนำไร่-มาบข่า-ระยอง, หมอชิต-ปั้มแก็สPT-ขนำไร่-มาบข่า-มาบตาพุด-ระยอง, หมอชิต-ปั้มแก็สPT-กม.10-บ้านฉาง-มาบชลูด, หมอชิต-ปั้มแก็ส PT-กม.10-บ้านฉาง-มาบชลูด-มาบตาพุด, หมอชิต-ปั้มแก็สPT-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง, หมอชิต-ปั้มแก็สPT-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-บขส.2, บขส.ระยอง2-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่, บขส.ระยอง2-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่-สายใต้, บขส ระยอง2-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-บางนา-หมอชิต-สายใต้, บขส.ระยอง2-มาบตาพุด-บางนา-เอกมัย, บขส-มาบตาพุด-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้ง(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่, ระยอง-บขส2-เอกมัย, ระยอง-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิตใหม่, (ด่วนพิเศษ) ระยอง-มาบข่า-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่, ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-บางนา-หมอชิต-สายใต้, ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม10-บางนา-สายใต้, ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิต, ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-ศรีนครินทร์-btsหมอชิต-หมอชิต, ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต-หมอชิต-สายใต้, ระยอง-มาบตาพุด-บางนา-เอกมัย, ระยอง-มาบตาพุด-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิตใหม่, ระยอง-มาบตาพุด-มาบข่า-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่-สายใต้, ระยอง-มาบข่า-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่, ระยอง-มาบข่า-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่-สายใต้, สายใต้-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง, สายใต้-หมอชิต-ปั้มPT-กม.10-บ้านฉาง-มาบพุด-ระยอง, สายใต้-หมอชิต-ปั้มPT-ขนำไร่-มาบข่า-มาบพุด-ระยอง, สายใต้-ขนำไร่-มาบข่า-มาบพุด-ระยอง, สายใต้-MRTศรีเอี่ยม-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง, โลตัส(กม.10)-บางนา-หมอชิต-สายใต้, แอร์พอร์ตลิงค์(ทับช้าง)-ขนำไร่-มาบข่า-มาบตาพุด-ระยอง, แอร์พอร์ตลิงค์(ทับช้าง)-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง

Nakhon+Borrikarn
นครบริการขนส่ง

หาดใหญ่-นครศรีฯ, ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ, ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ, สงขลา-นครศรีฯ, ภูเก็ต-เกาะสมุย, เกาะสมุย-ภูเก็ต, นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต, หาดใหญ่-เกาะสมุย, หัวไทร - นครศรีฯ, เกาะสมุย-หาดใหญ่, กระบี่ - เขาพนม - ทุ่งใหญ่ - ทุ่งสง, กระบี่-ลำทับ-ทุ่งสง-นครฯ, กระบี่-ทุ่งสง-นครศรีฯ, กระบี่-ทุ่งใหญ่-ทุ่งสง-นครศรีฯ, นครศรีฯ-หาดใหญ่, นครศรีฯ-สงขลา, นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต, นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต, นครศรีฯ-ทุ่งสง-กระบี่, นคร - ทุ่งสง - ลำทับ - กระบี่, นคร-ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ - กระบี่, นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-กระบี่, นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต, นครศรีฯ - หัวไทร, ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ

Sombat+Tour
สมบัติทัวร์

กรุงเทพ-ขุญหาญ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก, กรุงเทพ-กันทรลักษ์-อุบลราชธานี, บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ ขุนหาญ- กรุงเทพ, อุบลราชธานี-กรุงเทพ, อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ, กันทรลักษ์ -ไพรบึง-กรุงเทพ, กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก, อุบล-ไพรบึง-กรุงเทพ, กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-อุบล(M), หมอชิต-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก, กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลราชธานี , อุบล-กันทรลักษ์-กรุงเทพ, กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล, กรุงเทพ-นาจะหลวย-บุณฑริก ( V ), กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบล ( V ), กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(MV), อุบล-แยกบ้านจาน-แยกกันทรลักษ์-ไพรบึง-กท, กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-แยกกันทรลักษ์-อุบล(M), อุบล-กันทรลักษณ์-ไพรบึง-กรุงเทพ, กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (M), กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (MV), กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( M ), กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( M ), กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( MV ), กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( MV ), บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน-ไพรบึง- กรุงเทพ, กรุงเทพ-ไพรบึง-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก, บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน - กันทรลักษณ์ -ไพรบึง- กรุงเทพ, กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-แยกบ้านจาน-เดชอุดม ( M ), กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก (V), กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(V), กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน, ไพรบึง-กรุงเทพ, อุบลฯ-กรุงเทพฯ เทศกาล, กัทรลักษณ์-กรุงเทพ เทศกาล, เดชอุบล-กรุงเทพฯ เทศกาล, กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบลฯ(MV), อุบลฯ-เดชอุดม-กัทรลักษณ์-กรุงเทพ, กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( MV ), อุบลราชธานีUB-กรุงเทพ, อุบลฯ-กัทรลักษณ์-กรุงเทพ(M)*, กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดชอุดม-นาส่วง-อุบล*

Bangkok+Bus+Lines
บางกอกบัสไลน์

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (VM), กรุงเทพฯ - สุราษฏร์ธานี, กรุงเทพฯ - เชียงราย (MV), สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ, เชียงราย - กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV), น่าน - กรุงเทพฯ , กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV), เชียงของ-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ VIP (MV), กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี, กรุงเทพ - เชียงใหม่ (V), กรุงเทพฯ - น่าน (MV), เชียงใหม่ - กรุงเทพ ออกจาก20.00, กรุงเทพ - เชียงราย (V), กรุงเทพ - เชียงของ (V), กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา, กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18.50(MV), กรุงเทพ - แม่จัน (V), กรุงเทพ - เชียงใหม่ (M), กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี, กรุงเทพ - เชียงราย(M), กรุงเทพ - เชียงราย(VM), กรุงเทพ - เชียงของ (VM), กรุงเทพ - เชียงราย (VM), เชียงราย - กรุงเทพ, กรุงเทพ - เชียงราย (MV), กรุงเทพ - เชียงราย (MV), กรุงเทพ-น่าน(V), ทุ่งช้าง-กรุงเทพ, กรุงเทพ-เชียงใหม่ VM, เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C., กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (MV), กรุงเทพ-ทุ่งช้าง (MV), กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (M), กรุงเทพฯ - น่าน (V), เชียงใหม่ - กรุงเทพ (S), กรุงเทพ-แม่สายMV, เชียงราย - กรุงเทพฯ**, กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (V), กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V), ลำปาง-กรุงเทพ, กรุงเทพ-ลำปาง (MV), กรุงเทพ - ลำปาง MV, กรุงเทพ-ลำปาง(MV), กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (MV), เชียงใหม่-กรุงเทพฯ, กรุงเทพ(M)- เชียงใหม่, กรุงเทพ-ลำปาง (VM), กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(VM), กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี(ST), สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพฯ, กรุงเทพ - ลำปาง (M), กรุงเทพ - เชียงราย **(VM), กรุงเทพ - เชียงของ (M), กรุงเทพฯ - เชียงราย(M)

Budsarakam+Tour
บุษราคัมทัวร์

กทม-เชียงของF (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-น่าน F (รถเสริมนำเที่ยว), เพ็ญ-อุดร-กทม(ป), เชียงใหม่-กทมF (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-นากลาง-นาวัง F (รถเสริมนำเที่ยว), น่าน-กทมF (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-สังคมF (รถเสริมนำเที่ยว), สามเหลี่ยม-กลางใหญ่-กทม, กทม-อ.เพ็ญF (รถเสริมนำเที่ยว), สังคม-กทม(ป), น้ำโสม-บ้านผือ-กทม(N), น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส), ออฟฟิศ-บขส.รังสิต-น่าน F, น่าน-กทม(ส), กทม-บ้านผือ-น้ำโสมF (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-หนองคายF (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-น้ำโสม(ส), กทม-ศรีเชียงใหม่(ส), อุดรธานี-กทม(ป), กทม-น้ำโสม(ท), กทม-ศรีเชียงใหม่F (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-สร้างคอม(ส), ออฟฟิศ-บขส.รังสิต-ศรีเชียงใหม่ F, กทม-เชียงใหม่(ส), กทม-น่าน(ส), กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส), น้ำโสม-กทม(ส), บ้านผือ-กทม(ป), นากลาง-หนองบัวลำภู-กทม(รถเสริมนำเที่ยว), แพร่-กทม(ส), สังคม-กทม(ส), ท่าบ่อ-กทม(ส), หนองคาย-กทม(ป), กทม-น้ำโสม F (รถเสริมนำเที่ยว), ออฟฟิศ-บขส.รังสิต-น้ำโสม F, ออฟฟิศ-บขส.รังสิต-แม่สาย F, นาด่าน-กุดดินจี่-กทม(ป), กทม-แพร่F (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-โพธิ์ไทรF (รถเสริมนำเที่ยว), น้ำโสม-บ้านผือ-กทม(ป), กทม-โพธิ์ไทร(ส), ออฟฟิศ-บขส.รังสิต-โพธิ์ไทร F, โพธิ์ไทร-กทม (รถเสริมนำเที่ยว), โพธิ์ไทร-กทม(ส), เพ็ญ-กทม, ศรีเชียงใหม่-กทม, เชียงของ-กทม(ป), กทม-เขมราฐ(ท), ศรีเชียงใหม่-กทม(ส), หนองคาย-กทม(ท), กทม-หนองคาย-สังคม(ส), กทม-หนองคาย(ส), กทม-หนองคาย-เพ็ญ(ส), น่าน-กทม(ท), ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส), กทม-แม่สายF (รถเสริมนำเที่ยว), แม่สาย-กทมF (รถเสริมนำเที่ยว), เชียงราย-กทมF (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-เชียงรายF (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส), กทม-เชียงของ(ส), ออฟฟิศ-บขส.รังสิต-ท่าตอน F, พะเยา-กทมF (รถเสริมนำเที่ยว), แม่สาย-กทม(ส), กทม-เชียงใหม่F (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-บ้านท่าตอนF (รถเสริมนำเที่ยว), บ้านท่าตอน-กทมF (รถเสริมนำเที่ยว), กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส), สร้างคอม-อุดรธานี-กทม(ส), ร้องกวาง-กทม(พ), ออฟฟิศ-บขส.รังสิต-เชียงใหม่ F, เชียงใหม่-กทม(ป), กทม-พะเยาF (รถเสริมนำเที่ยว), กุดดินจี่-หนองบัว-กทม(รถเสริมนำเที่ยว), น้ำโสม-กทม(ป), เชียงราย-กทม(ส)

Nakhon+Borrikarn
นครบริการขนส่ง

นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต, นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต, นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต, นครศรีฯ-สงขลา, นครศรีฯ-หาดใหญ่, ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ, ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ, ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ, สงขลา-นครศรีฯ, หาดใหญ่-นครศรีฯ, หาดใหญ่-เกาะสมุย, เกาะสมุย-หาดใหญ่, นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-กระบี่, กระบี่-ทุ่งใหญ่-ทุ่งสง-นครศรีฯ, นครศรีฯ-ทุ่งสง-กระบี่, กระบี่-ทุ่งสง-นครศรีฯ, นคร-ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ - กระบี่, นคร - ทุ่งสง - ลำทับ - กระบี่, กระบี่ - เขาพนม - ทุ่งใหญ่ - ทุ่งสง, กระบี่ - ลำทับ - ทุ่งสง - นคร, กระบี่-เกาะสมุย, เกาะสมุย-กระบี่, ภูเก็ต-เกาะพงัน, เกาะพงัน-ภูเก็ต, ภูเก็ต-เกาะสมุย, เกาะสมุย-ภูเก็ต

Phetprasert+Co.%2CLtd.
เพชรประเสริฐ

หล่มสัก - ระยอง, ระยอง - หล่มสัก, หล่มสัก - พัทยา, พัทยา - หล่มสัก, มุกดาหาร - แม่สอด, แม่สอด - ตราด , แม่สอด - มุกดาหาร, ตราด - แม่สอด , ตราด-พิษณุโลก-แม่สอด, แม่สอด - ระยอง, ระยอง - แม่สอด, แม่สอด - พัทยา, พัทยา - แม่สอด, มุกดาหาร - พิษณุโลก, พิษณุโลก - มุกดาหาร, ขอนแก่น - แม่สอด, แม่สอด - ขอนแก่น, เชียงใหม่-มหาสารคาม(พิเศษ), ตาก - แม่สอด (พิเศษ), แม่สอด - หล่มสัก(พิเศษ), พิษณุโลก - ตราด, ตราด - พิษณุโลก, เชียงใหม่ - อุบลราชธานี, พิษณุโลก - ระยอง , ระยอง - พิษณุโลก , อุบลราชธานี - เชียงใหม่, อุบลราชธานี - เชียงใหม่, เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน), อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน), หล่มสัก - เชียงใหม่ (พิเศษ), ร้อยเอ็ด - เชียงใหม่ (พิเศษ), หล่มสัก - แม่สอด (พิเศษ), เชียงใหม่ - อุบลราชธานี, อุบลราชธานี - เชียงใหม่, เชียงใหม่ - อุบลราชธานี, เชียงใหม่ - นครพนม (ด่วน), นครพนม - เชียงใหม่ (ด่วน), แม่สอด - ตลาดโรงเกลือ, ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด, เชียงใหม่ - นครพนม, นครพนม - เชียงใหม่ , เชียงใหม่ - หล่มสัก , อุบลราชธานี-หล่มสัก(พิเศษ), เชียงใหม่ - บึงกาฬ, บึงกาฬ - เชียงใหม่, แม่สอด - สวนผึ้ง, สวนผึ้ง - แม่สอด, เชียงใหม่ - นครพนม, นครพนม - เชียงใหม่ , มหาสารคาม-เชียงใหม่(พิเศษ), เชียงใหม่ - อุดรธานี , อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ), ขอนแก่น - อุบลราชธานี (พิเศษ), ระยอง - หล่มสัก, เชียงใหม่ - อุดรธานี(พิเศษ), แม่สอด - พัทยา - ระยอง, ระยอง - พัทยา - แม่สอด, เชียงใหม่ - ร้อยเอ็ด(พิเศษ), มหาสารคาม-เชียงใหม่(เหมา), แม่สอด-ราชบุรี, แม่สอด-มหาชัย, มหาชัย - แม่สอด, ราชบุรี-แม่สอด

Piya+Rungrueng+Tour+Co.%2CLtd.
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

กรุงเทพฯ - สงขลา, กรุงเทพฯ - ยะลา, กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก, กรุงเทพฯ - นาทวี, กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์, กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่, กรุงเทพฯ - หาดใหญ่, กรุงเทพฯ - ด่านนอก, กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก(สายใหม่), หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่), กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่, กรุงเทพฯ - เบตง, นครราชสีมา - ด่านนอก, ด่านนอก - นครราชสีมา, ระยอง - ด่านนอก, ด่านนอก - ระยอง, ด่านนอก - กรุงเทพฯ, ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพฯ, ยะลา - กรุงเทพฯ, เบตง - กรุงเทพฯ, สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ (สายใหม่), นาทวี - กรุงเทพฯ, หาดใหญ่ - พัทลุง - กรุงเทพฯ, หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ, สงขลา - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ , พัทลุง - กรุงเทพฯ, สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า), กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่), กรุงเทพฯ - สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่), กรุงเทพฯ - หาดใหญ่(สายใหม่)

Prayat+Tour
ประหยัดทัวร์

กรุงเทพ-ยโสธร (ยโสธร), กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย), กรุงเทพฯ-พนมไพร (พิมาย), กรุงเทพฯ-วาปีปทุม, กรุงเทพฯ-ยโสธร - เขมราฐ, กรุงเทพฯ-ยโสธร, กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ, เกษตร-กรุงเทพฯ, พนมไพร-กรุงเทพฯ, ยโสธร-กรุงเทพฯ, วาปีปทุม-กรุงเทพฯ, สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ, เขมราฐ-กรุงเทพฯ, พยัคฆ์-กรุงเทพฯ, พุทไธสง-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-หนองสองห้อง, กรุงเทพฯ-รัตน, กรุงเทพฯ -สุวรรณภูมิ (พยัคฆ์), กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (เกษตร), กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (วาปีปทุม), กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ), กรุงเทพฯ-พิมาย(พุทไธสง), กรุงเทพฯ - พนมไพร (พนมไพร), กรุงเทพฯ-ยโสธร VIP, กรุงเทพฯ-รัตน ป.1, กรุงเทพฯ-โพนทราย, พนมไพร (ประทาย) - กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย), กรุงเทพฯ-รัตนบุรี (เทศกาล), กรุงเทพ-โพนทราย (เทศกาล), รัตน-กรุงเทพ ป.1 , โพนทราย-กรุงเทพ, พนมไพร(พนมไพร) - กรุงเทพฯ, สุวรรณภูมิ(สุวรรณภูมิ)-กรุงเทพฯ, โพนทราย(โพนทราย)-กรุงเทพ, กรุงเทพฯ-พนมไพร (เทศกาล), พนมไพร - กรุงเทพฯ (เทศกาล), เกษตร-กท (เทศกาล), พยัคฆ์-กท (เทศกาล), วาปี-กท (เทศกาล), ไธสง-กท (เทศกาล), รัตนบุรี - กรุงเทพฯ (เทศกาล), ประทาย - กทม(เทศกาล), สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ(เทศกาล), กรุงเทพฯ-ยโสธร (420), ยโสธร-กรุงเทพฯ (420)

Si+Mongkol+Transport
ศรีมงคลขนส่ง

หนองคาย - กาญจนบุรี, อุบลราชธานี - พัทยา, ระยอง - กาญจนบุรี, พัทยา - อุบลราชธานี , กาญจนบุรี - ระยอง , กาญจนบุรี - หนองคาย, เดชอุดม - นางรอง - พัทยา (สายใหม่ ), พัทยา - นางรอง - เดชอุดม (สายใหม่), นครราชสีมา - พัทยา, พัทยา - นครราชสีมา, ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ), นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ), บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ), อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ), สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ), อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ), ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ), ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ), อ่าวอุดม - โคราช (พิเศษ), ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ), นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ), พัทยา - สุรินทร์ (พิเศษ), สำโรงทาบ - พัทยา (พิเศษ) , นครราชสีมา - กาญจนบุรี, นครราชสีมา - หนองคาย, อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ), ชลบุรี - อุบลราชธานี (พิเศษ), ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ), เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย), เดชอุดม- พัทยา (ทดสอบห้ามขาย), สุรินทร์-พัทยา, พัทยา-สุรินทร์, สังขะ - นางรอง - พัทยา (สายใหม่ ), พัทยา-นครราชสีมา-นางรอง-สังขะ, นครราชสีมา-สุรินทร์, จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์, จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์ (พัดลม), สุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา (พัดลม), สุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา, พัทยา - นครราชสีมา

407+Pattana
407 พัฒนา

กรุงเทพฯ-บ้านแพง, กรุงเทพฯ-พังโคน, กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน, กรุงเทพฯ-บ้านม่วง, กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่, กรุงเทพฯ-สังคม, กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า), กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า), กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่), กรุงเทพฯ-ไชยวาน, กรุงเทพฯ-น้ำโสม, บ้านผือ-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ, ระยอง-ขอนแก่น, ระยอง-หนองคาย, บ่อวิน-หนองคาย, ระยอง-พัทยา-ปากคาด, ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด, ระยอง-บึงกาฬ นค, ระยอง-บึงกาฬ, ชลบุรี-หนองคาย, พัทยา-หนองคาย, กรุงเทพฯ-หนองคาย, อุดรธานี-กรุงเทพ, กรุงเทพฯ-อุดรธานี, หนองคาย-กรุงเทพ, บ้านแพง-กรุงเทพ, หนองคาย-ระยอง, หนองคาย-ระยอง บ่อวิน, บึงกาฬ นค-ระยอง, ขอนแก่น-ระยอง, ปากคาด-ระยอง พัทยา, บึงกาฬ-ระยอง, ปากคาด-ระยอง บ่อวิน, สุวรรณคูหา-กรุงเทพ, น้ำโสม-กรุงเทพ, บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ, โซ่พิสัย-กรุงเทพ, ไชยวาน-กรุงเทพฯ, ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ, สังคม-กรุงเทพ, บุ้งคล้า-กรุงเทพ, พังโคน-กรุงเทพ, บ้านม่วง-กรุงเทพ, นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ, อุดรธานี-พัทยา, กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์, กรุงเทพฯ-นาวัง, พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ, พัทยา-อุดรธานี, นาวัง-กรุงเทพฯ, บึงกาฬ-กรุงเทพฯ, ระยอง บ่อวิน-หนองคาย, กรุงเทพฯ-บ้านดุง, บ้านดุง-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย, กรุงเทพฯ-ปากคาด, ปากคาด-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-โพนพิสัย, โพนพิสัย-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ, ระยอง-อุดรธานี, อุดรธานี-ระยอง, หนองคาย-พัทยา, กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน, หนองคาย - บ่อวิน, บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ, กรุงเทพฯ-บ้านผือ, ระยอง-ศรีเชียงใหม่, ศรีเชียงใหม่-ระยอง, หนองคาย-แหลมงอบ, แหลมงอบ-หนองคาย, DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่), DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่), DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า), DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า), ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง, ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่, ชลบุรี-อุดรธานี, อุดรธานี-ชลบุรี, ระยอง-นค-บุ้งคล้า, บุ้งคล้า-นค-ระยอง, ระยอง-พัทยา-ปากคาด, ปากคาด-ระยอง พัทยา, กรุงเทพฯ-พังโคน-คำตากล้า, คำตากล้า-พังโคน-กรุงเทพฯ, น้ำโสม-สังคม-บ.ผือ-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-บ.ผือ-สังคม-น้ำโสม, ไชยวาน-ศรีธาตุ-กรุงเทพ, กรุงเทพ-ศรีธาตุ-ไชยวาน, บุ่งคล้า-กรุงเทพฯ(ภูทอก), กรุงเทพฯ-บุ่งคล้า(ภูทอก), หนองคาย-บ่อวิน-เขาไม้แก้ว, เขาไม้แก้ว-บ่อวิน-หนองคาย

Thai+Sriram+Transport
ไทยศรีรามทัวร์

สายใต้ขาขึ้น, เชียงใหม่(อาเขต2)-กรุงเทพ, กรุงเทพ-บ้านท่าตอน, บ้านท่าตอน-กรุงเทพ, เชียงใหม่(อาเขต3)-กรุงเทพ, 18 กรุงเทพ - เชียงใหม่-บ้านท่าตอน, กำแพงเพชร-กรุงเทพ, กรุงเทพ-เชียงใหม่, .ท่าแพ(เชียงใหม่)-ถนนข้าวสาร(กรุงเทพ), กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32, ท่าตอน-เชียงใหม่-หมอชิต, กรุงเทพ - ลำปาง, กรุงเทพ - บ้านท่าตอน, หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน, กรุงเทพ - เชียงใหม่ - บ้านท่าตอน, หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน., กรุงเทพ-บ้านท่าตอน, กรุงเทพ - เชียงใหม่-บ้านท่าตอน, หมอชิต - เชียงใหม่-ท่าตอน, กรุงเทพ - เชียงใหม่, กรุงเทพ - ลำปาง, กรุงเทพ-ลำปาง-เชียงใหม่-ท่าตอน, กรุงเทพ - ตาก - ท่าตอน, กรุงเทพฯ - ท่าตอน, กรุงเทพ-ท่าตอน(พ), กรุงเทพ-เชียงใหม่ ม 4 ข , กรุงเทพ-เชียงราย-แม่สาย, กรุงเทพ-ม่วงสามสิบ, กรุงเทพ-ม่วงสามสิบ, หมอชิต-นครสวรรค์-ตาก, หมอชิต-รังสิต-เถิน, กรุงเทพ-มหาชนะชัย-อุบล, กรุงเทพ-เชียงใหม่ วีไอพี 32, กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน1, กรุงเทพ-ตาก, เสริมพิเศษสายเหนือ, เสริมพิเศษสายใต้, เชียงใหม่ - หมอชิต(ช่วง เถิน-กรุงเทพ), เชียงใหม่ - หมอชิต - สายใต้, เชียงใหม่ - เถิน-กรุงเทพ, เชียงใหม่ - กรุงเทพ, เชียงใหม่-กรุงเทพ ม 4 ข, เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพ, เชียงใหม่-ลำปาง-เถิน, เชียงใหม่ - หมอชิต - สายใต้ , ดอนสัก-ไทยศรีรามข้าวสาร, เสริม 30 กทม-เชียงใหม่, หัวหิน-เกาะสมุย, หัวหิน-เกาะพะงัน, ข้าวสาร - อยุธยา, ข้าวสาร - หัวหิน, ข้าวสาร-กาญจนบุรี, ข้าวสาร-เกาะเสม็ด-เกาะช้าง-เกาะกูด-เกาะหมาก (+ค่าเรือ), ข้าวสาร - พัทยา, ถนนข้าวสาร เที่ยวเดียว, เกาะช้าง-ข้าวสาร, ข้าวสาร - เชียงใหม่ , ไทยศรีรามข้าวสาร-ดอนสัก, ไทยศรีรามถนนข้าวสาร-เกาะพะงัน (TOURIST BUS), ไทยศรีรามข้าวสาร-เกาะเสม็ด-เกาะพะงัน, ไทยศรีรามข้าวสาร-เกาะสมุย ( TOURIST BUS), ไทยศรีรามข้าวสาร-เกาะช้าง, ไทยศรีรามข้าวสาร-สุราษฎร์-กระบี่-เกาะพีพี-เกาะลันตา, ไทยศรีรามข้าวสาร-สุราษฎร์ฯ-เขาสก-เขาหลัก-ภูเก็ต, ไทยศรีรามข้าวสาร-สุราษฎร์ฯ-เกาะสมุย-เกาะพะงัน, สายใต้ ขาล่อง, ข้าวสาร - เชียงใหม่, ข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่-บ้านท่าตอน, เกาะเสม็ด - ข้าวสาร, เกาะพะงัน-ไทยศรีรามข้าวสาร, เกาะสมุย-ไทยศรีรามข้าวสาร, LONG TRIP, ม่วงสามสิบ-กรุงเทพ, 30, ปาย-เชียงใหม่-หมอชิต-ถนนข้าวสาร, 30, รวมสายใต้ขาขึ้น, บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ, เถิน-กรุงเทพ, อุบล-มหาฯ-กรุงเทพ

Sahamit+Ubon
สหมิตรอุบล

มุกดาหาร - สกลนคร (รถตู้), มุกดาหาร - อุดรธานี (รถตู้), มุกดาหาร - อุดรธานี (รถตู้)*, มุกดาหาร - อุบลราชธานี (รถมินิบัส VIP)*, มุกดาหาร - อุบลราชธานี (รถตู้)*, มุกดาหาร - อุบลราชธานี (รถตู้)*, นครพนม - อุบลราชธานี (รถมินิบัส), นครพนม - อุบลราชธานี (รถมินิบัส)*, นครพนม - อุบลราชธานี (รถตู้), นครพนม - อุบลราชธานี (รถตู้)*, สกลนคร - อุบลราชธานี (รถมินิบัส VIP), สกลนคร - อุบลราชธานี (รถบัส ป.1), สกลนคร - อุบลราชธานี (รถบัส ป.1)*, สกลนคร - อุบลราชธานี (รถมินิบัส), สกลนคร - อุบลราชธานี (รถมินิบัส)*, สกลนคร - อุบลราชธานี (รถตู้), สกลนคร - อุบลราชธานี (รถตู้)*, อุบลราชธานี - มุกดาหาร (รถตู้), อุบลราชธานี - มุกดาหาร(รถตู้)*, อุบลราชธานี - มุกดาหาร (รถตู้)*, อุบลราชธานี - นครพนม (รถตู้), อุบลราชธานี - นครพนม (รถมินิบัส), อุบลราชธานี - นครพนม (รถมินิบัส)*, อุบลราชธานี - นครพนม (รถตู้)*, อุบลราชธานี - สกลนคร (รถบัส ป.1), อุบลราชธานี - สกลนคร (รถบัส ป.1)*, อุบลราชธานี - สกลนคร (รถมินิบัส), อุบลราชธานี - สกลนคร (รถมินิบัส)*, อุบลราชธานี - สกลนคร (รถตู้), อุบลราชธานี - สกลนคร (รถตู้)*, อุบลราชธานี - อุดรธานี (รถบัส ป.1), อุบลราชธานี - อุดรธานี (ลอง), อุบลราชธานี - อุดรธานี (รถบัส ป.1)*, อุบลราชธานี - อุดรธานี (รถบัส ป.2), อุบลราชธานี - มุกดาหาร (มินิบัส VIP)*, อุดรธานี - มุกดาหาร (รถตู้)*, อุดรธานี - อุบลราชธานี (รถบัส ป.1), อุดรธานี - อุบลราชธานี (รถบัส ป.1), อุดรธานี - อุบลราชธานี (รถบัส ป.1)*, อุดรธานี - อุบลราชธานี (รถบัส ป.2)

Sahaphan+Roy+Et+Tour
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

กรุงเทพ-พนมไพร (พร)-, กรุงเทพ-ประทาย-ยโสธร (พร)-, กรุงเทพ-พยัคฯ-สุวรรณภูมิ (พร)-, กทม-.มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-, กทม-ร้อยเอ็ด-โพนทอง-, กทม-ร้อยเอ็ด-กุฉินารายณ์-, กทม-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-, กทม-โพนทอง-เลิงนกทา-, กทม-คำเขื่อนแก้ว-อุบล-, กทม-ร้อยเอ็ด-เขาวง-, กทม-บรบือ-ร้อยเอ็ด -, กทม-ธวัชดินแดน-มุกดาหาร-, กทม-ร้อยเอ็ด-หนองพอก -, กทม-หนองพอก premium, กทม-พิมาย-พนมไพร, กทม-มุกดาหาร , กทม-ประทาย-ยโส, กทม-ร้อยเอ็ด, กทม-พิมาย-สุวรรณ, กทม-เลิงนกทา, กทม-อุบลราชธานี, กทม-ร่องคำ-นาคู, กทม-พิมาย-วาปี, กทม-เมยวดี-เลิงนกทา, กทม-โพธ์ชัย-ร่องคำ, กุฉินารายณ์ - กทม Premium, มุกดาหาร - กทม, เลิงนกทา - กทม, อุบลราชธานี - กทม, หนองพอก-เมยวดี-กทม, ร้อยเอ็ด - กทม

Thai+Sriram+Ubon
ไทยศรีราม อุบล

ปากตะพาน-อุบล(รถตู้), 30, 31, บ้านละทาย-มหาชนะชัย-กรุงเทพ, กรุงเทพ-ม่วงสามสิบ-บ้านปากแซง, บ้านปากแซง-ม่วงสามสิบ-กรุงเทพ, ปากแซง-ม่วงสามสิบ-กรุงเทพ, อุบล-ปากตะพาน, กรุงเทพ - ปากแซง, กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบล(สายนอก), กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก), กรุงเทพ-มหาชนะชัย-อุบล, กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-ม่วงสามสิบ-อุบลฯ (สายใน), กรุงเทพ - มหาชนะชัย, กรุงเทพฯ - มุกดาหาร, กรุงเทพ - ประทาย - พุทไธสง - มหาชนะชัย - คำเขื่อนแก้ว - อุบล, กรุงเทพ - ประทาย - พุทไธสง - มหาชนะชัย - ยางชุมน้อย - อุบล, กรุงเทพ - ม่วงสามสิบL, กรุงเทพ - อุบล(สายใน), กรุงเทพ - อุบล, กรุงเทพ - อุบล, กรุงเทพ - อุบล - ม่วงสามสิบ(Online), กรุงเทพ - คำเขื่อนแก้ว - อุบล - วังเตา - ปากเซ, กรุงเทพ - คำเขื่อนแก้ว - ม่วงสามสิบ , กรุงเทพ - พยัคฆ - เกษตร - สุวรรณ - พนมไพร, กรุงเทพ-มหาชนะชัย-บ้านละทาย, กรุงเทพ-ม่วงสามสิบ-สาละวัน, กรุงเทพ-เขื่องใน-อุบลL, Lอุบล-กรุงเทพ, เกษตรวิสัย - กรุงเทพ, คำเขื่อนแก้ว - กรุงเทพ, กรุงเทพ-ยโสธร-ปากแซง-สาละวัน(LAO), สาละวัน-ปากแซง-ยโสธร-กรุงเทพ, เขื่องใน - กรุงเทพ, L101, มหาชนะชัย - กรุงเทพ, ม่วงสามสิบ - กรุงเทพ, ม่วงสามสิบ - กรุงเทพ (Online), ม่วงสามสิบ - คำเขื่อนแก้ว - มหาฯ - กรุงเทพ, มุกดาหาร - กรุงเทพฯ, พนมไพร - กรุงเทพ, Lม่วงสามสิบ - กรุงเทพ, สาละวัน-กรุงเทพ, สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ, อุบล-หมอชิต, ม่วงสามสิบ-หมอชิต, รถทัวร์ไทย(ม่วงสามสิบ)-ลาว, รถทัวร์ไทย-ลาว1, อุบล - กรุงเทพ (Online), อุบล - เขื่องใน - คำเขื่อนแก้ว - มหาชนะชัย - กรุงเทพ, อุบล - เขื่องใน - คำเขื่อนแก้ว - มหาชนะชัย - กรุงเทพ, อุบล - เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน), อุบล - เขื่องใน - ยางชุมน้อย - ค้อวัง - กรุงเทพ, อุบล-ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก), อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ

Prayat+Tour
ประหยัดทัวร์

กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ - พยัคฆภูมิพิสัย, กรุงเทพฯ - พนมไพร (ประทาย), กรุงเทพฯ - พนมไพร (พิมาย), กรุงเทพ - รัตนบุรี, กรุงเทพ-พนมไพร, กรุงเทพ - พิมาย - พุทไธสง, พุทไธสง-พิมาย-กรุงเทพ, วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ท), กรุงเทพฯ - วาปีปทุม (ท), กรุงเทพ - อุบลราชธานี, อุบลราชธานี - กรุงเทพ, กรุงเทพ-อุบลราชธานี (ท), กรุงเทพฯ-วาปีปทุม, กรุงเทพฯ-เกษตรวิสัย, ปากแซง - กรุงเทพ, เกษตร-กรุงเทพฯ, พนมไพร-กรุงเทพฯ, พนมไพร (ประทาย) - กรุงเทพฯ, พยัคฆ์-กรุงเทพฯ, พุทไธสง-ประทาย-กรุงเทพฯ, ประทาย - กทม, รัตนบุรี - กรุงเทพ ป.1, สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ, อุบลราชธานี - กรุงเทพ, อุบลราชธานี - กรุงเทพ, อุบลราชธานี -นครราชสีมา - กรุงเทพ, วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป), ยโสธร - กรุงเทพ

Phukradung
ภูกระดึงทัวร์

กรุงเทพฯ-ชุมแพ V, กรุงเทพฯ-ชุมแพ(ปากชม), กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ, กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดช(อุบล), กรุงเทพฯ-เกษตร-บ.เป้า, กรุงเทพฯ-เกษตร-บ.เป้าV, กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า(ปากชม), กรุงเทพฯ-ขุขันธ์(อุบล), กรุงเทพฯ-เลย, กรุงเทพฯ-เลยV, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานV, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน(ปากชม), กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง, กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่, กรุงเทพฯ-เลย(ปากชม), กรุงเทพฯ-รัตนบุรี, กรุงเทพฯ-รัตนบุรี-อุบล v, กรุงเทพฯ-อุบลฯสายใหม่, บ้านเป้า-กทม, บ้านเป้า-กทม(ปากชม), บ้านเป้า-เลย-กทม, เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ, เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯV, เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ(ปากชม), ชุมแพ-กรุงเทพฯ, ชุมแพ-กรุงเทพฯ(ปากชม), ชุมแพ-บ้านเป้า-กทม, ชุมแพ-บ้านเป้า-กทม(ปากชม), เลย-กรุงเทพฯ, เลย-กรุงเทพฯV, เลย-กรุงเทพฯ(ปากชม), ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(ปากชม), ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ, อุบลฯ-เดช-กรุงเทพฯ

Cherdchai+Tour
เชิดชัยทัวร์

กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ - กาบเชิง, กรุงเทพฯ - เขมราฐ, กรุงเทพฯ - โขงเจียม, กรุงเทพฯ - มุกดาหาร, กรุงเทพฯ - นครพนม, กรุงเทพฯ-นครราชสีมา, กรุงเทพฯ - พิจิตร, กรุงเทพฯ - ระยอง, กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ(ขุขันธ์), กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย), กรุงเทพฯ - สุรินทร์, กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - ม่วงสามสิบ, กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม, กรุงเทพฯ-ดอนตาล, กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง, กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม, กรุงเทพฯ - สุรินทร์(ลำปลายมาศ), กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ - อุดรธานี - หนองคาย, บ้านแพง-กระนวน-กรุงเทพฯ, บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ, ดอนตาล-กรุงเทพฯ, กาบเชิง - กรุงเทพฯ, เขมราฐ - กรุงเทพฯ, โขงเจียม - กรุงเทพฯ, ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ, มุกดาหาร - กรุงเทพฯ, นครพนม - กรุงเทพฯ, นครพนม - อุดรธานี - กรุงเทพฯ, นครราชสีมา-กรุงเทพฯ, หนองคาย - อุดรธานี - กรุงเทพฯ, พิจิตร - กรุงเทพฯ , ศรีสะเกษ(ขุขันธ์) - กรุงเทพฯ, ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย) - กรุงเทพฯ, สุรินทร์(ลำปลายมาศ) - กรุงเทพฯ, สุรินทร์(ปราสาท) - กรุงเทพฯ, ธาตุพนม - กุดชุม - กรุงเทพฯ, อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ

Sukhothai+Thani+Co.%2CLtd.
บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด

กรุงเทพฯ - ศรีสัชนาลัย, กรุงเทพฯ-ศรีสัชนาลัย-อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ - ศรีนคร - อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ - สุโขทัย - อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, กรุงเทพฯ - ทุ่งเสลี่ยม, เชียงของ - พิษณุโลก, เชียงใหม่ - พิษณุโลก, เชียงใหม่ - พิษณุโลก, เชียงใหม่ - พิษณุโลก, เชียงราย - พิษณุโลก, แม่สาย - พิษณุโลก(ใหม่), น่าน - พิษณุโลก, พิษณุโลก - เชียงของ, พิษณุโลก - เชียงใหม่, พิษณุโลก - เชียงใหม่, พิษณุโลก - เชียงใหม่, พิษณุโลก - เชียงราย, พิษณุโลก - แม่สาย(ใหม่), พิษณุโลก - น่าน, พิษณุโลก - น่าน-ทุ่งช้าง, พิษณุโลก-แพร่(ใหม่), พิษณุโลก - สุโขทัย, พิษณุโลก-ทุ่งเสลี่ยม, พิษณุโลก - อุตรดิตถ์, พิษณุโลก - อุตรดิตถ์(สายใหม่), แพร่ - พิษณุโลก (ใหม่), ศรีสัชนาลัย - กรุงเทพฯ, สุโขทัย - พิษณุโลก, สุโขทัย-อุตรดิตถ์, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - กรุงเทพฯ, ทุ่งช้าง-น่าน - พิษณุโลก, ทุ่งเสลี่ยม - พิษณุโลก, ทุ่งเสลี่ยม - กรุงเทพฯ, อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ, อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก(สายใหม่), อุตรดิตถ์ - ศรีนคร - กรุงเทพ, อุตรดิตถ์-สุโขทัย

Sawasdee+Esan+%28extra+bus%29
สวัสดีอีสาน สวัสดีสุรินทร์ (รถเสริม)

บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม, กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ, กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า, กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง, กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน, กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม, กรุงเทพ-ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ, บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ, บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ, พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ, สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ, สังคม-ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพฯ, ศรีสะเกษ-กรุงเทพ, สุรินทร์-กรุงเทพฯ, สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ, ยางชุมน้อย-ศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ