ตารางเดินรถ เชิดชัยทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
055-986311
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
098-1944256,081-6748724
จุดจอด ม.นเรศวร จุดจำหน่ายตั๋ว ม.นเรศวร เซเว่นประตู 1
086-9335695
จุดจอดวัดโสถ์ จุดจำหน่ายตั๋ววัดโบสถ์
085-2940690
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
055-403717
จุดจอดสลกบาตร จุดจำหน่ายตั๋วสลกบาตร
094-7611986
จุดจอดคลองขลุง จุดจำหน่ายตั๋วคลองขลุง
086-9334688
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
094-7122646
จุดจอดวังเจ้า จุดจำหน่ายตั๋ววังเจ้า
086-4170447
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
062-9473206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
089-7089448
จุดจอดตากฟ้า จุดจำหน่ายตั๋วตากฟ้า
096-8501436
จุดจอดไพรศาลี จุดจำหน่ายตั๋วไพรศาลี
083-4894197
จุดจอดหนองบัว จุดจำหน่ายตั๋วหนองบัว
087-2002825
จุดจอดเขาทราย จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
081-4756208
จุดจอดทับคล้อ จุดจำหน่ายตั๋วทับคล้อ
089-6399937
จุดจอดตะพานหิน จุดจำหน่ายตั๋วตะพานหิน
084-1609889
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
062-5549235
จุดจอด ม.พะเยา1 จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างหอพักหญิงนัมเบอร์วัน ม.พะเยา1
084-6112866
จุดจอด ม.พะเยา2 จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างข้างบ้านพักสุริยะ ม.พะเยา2
061-8107963
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
085-0361092
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
089-8137721
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
080-0525455
จุดจอดพรานกระต่าย จุดจำหน่ายตั๋วพรานกระต่าย
063-4831816
จุดจอดคีรีมาศ จุดจำหน่ายตั๋วคีรีมาศ
099-2433879,096-8539695
จุดจอดศรีสำโรง จุดจำหน่ายตั๋วศรีสำโรง
099-4235854
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
091-8606090
จุดจอดสวรรคโลก จุดจำหน่ายตั๋วสวรรคโลก
089-7041247
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์ หมายเลขช่อง 5,35,36
061-0303434