ตารางเดินรถ แอร์ชัยภูมิ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
093-973-7044
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
044-811-556
จุดจอด ต.บ้านค่าย จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
044-800-490
จุดจอด ต.โนนจาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
0-4489-0678
จุดจอด ต.ละหาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
064-527-7998
จุดจอด อ.จตุรัส จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
044-840-489
จุดจอด ต.หนองบัวโคก จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
044-802-101
จุดจอดด่านขุนทด จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
044-389-460