ตารางเดินรถ เชิดชัยทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชั้น 3 ช่องหมายเลข ช่อง 14,15,16,25,31,49
061-023-9292, 084-982-7410
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1 ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
088-377-3311,090-926-0144
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชานชาลาที่ 17
088-377-3322, 095-871-3122
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
092-143-7040
จุดจอดลำปลายมาศ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
093-532-5566
จุดจอดกระสัง(แยกระกา) จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
081-660-0878,094-152-2559
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
091-017-8415,061-023-9292
จุดจอดศีขรภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
081-067-2035,088-711-1384
จุดจอดสำโรงทาบ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
094-541-0757
จุดจอดห้วยทับทัน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
061-932-4747,045-699-017
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
080-165-8987,095-155-6946
จุดจอดยางชุมน้อย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
084-089-6355
จุดจอดหนองขุ่น จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
086-499-8607,086-499-8603
จุดจอดม่วงสามสิบ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
085-479-8409,061-942-1717
จุดจอดสำโรง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
098-661-9131
จุดจอดขุขันธ์ เก่า จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
098-645-8250,085-479-8407
จุดจอดขุขันธ์ ใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
086-885-3210
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปราสาท ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
062-579-3458,061-023-9292
จุดจอดกาบเชิง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
084-961-4257,061-023-9292
จุดจอดแนงมุด จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
081-298-9598
จุดจอดพนมดงรัก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
098-012-8151,093-238-34451
จุดจอดประโคนชัย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
092-863-8423,061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
088-817-3760
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
081-634-2448
จุดจอดห้วยสะแบก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
063-072-4548
จุดจอดเสนานิคม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
062-636-1963
จุดจอดเลิงนกทา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
087-779-9511
จุดจอดนิมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
089-841-6617
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
064-592-9513
จุดจอดปทุมวงศา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
098-131-9496
จุดจอดหนองผือ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
081-976-2731
จุดจอดเขมราฐ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
085-479-8401
จุดจอดสว่างแดนดิน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
099-170-7887
จุดจอดดอนเขือง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
081-048-7457
จุดจอดพังโคน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
099-565-5184
จุดจอดพรรณานิคม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
065-087-4472
จุดจอดดงมะไฟ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
098-462-4578
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
061-925-8333
จุดจอดน้ำปลีก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
088-114-2058
จุดจอดลืออำนาจ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
086-246-1051
จุดจอดพนา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
086-336-5635
จุดจอดตระการ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
081-955-0848
จุดจอดศรีเมืองใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
085-610-8186
จุดจอดโขงเจียม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
080-406-1124
จุดจอดโนนสะอาด จุดจำหน่ายตั๋วโนนสะอาด
080-662-4825
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
097-252-5012
จุดจอดน้ำสวย จุดจำหน่ายตั๋วน้ำสวย
098-516-8436
จุดจอดหนองสองห้อง จุดจำหน่ายตั๋วหนองสองห้อง
061-819-2243
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
097-945-9535, 080-163-7565
จุดจอดกุดชุม จุดจำหน่ายตั๋วกุดชุม
082-991-9837
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
096-648-8219
จุดจอดทรายมูล จุดจำหน่ายตั๋วทรายมูล
098-882-4965
จุดจอดเกษตรวิสัย จุดจำหน่ายตั๋วเกษตรวิสัย
089-949-5558
จุดจอดสุวรรณภูมิ จุดหน่ายตั๋วสุวรรณภูมิ
094-282-0235
จุดจอดคำเตย จุดจำหน่ายตั๋วตำเตย
081-718-9345