ตารางเดินรถ โลตัสพิบูลทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
02-936-0956,02-936-2781,062-898-5085