ตารางเดินรถ สวัสดีทั่วไทย


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องหมายเลข 8
08-2398-0777
สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต
08-2398-1777