ตารางเดินรถ บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39,40
02-936-3753,081-5334-4-2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ช่องจำหน่ายตั๋ว สุโขทัยธานี (วินทัวร์)
055-611-039,081-6746384