ตารางเดินรถ ซันบัส


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
02-936-3993, 02-936-3369
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
086-7586111 , 042-033188
เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
089-8402295
จุดจอดแก้งคร้อ จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
044-882735
จุดจอดภูเขียว จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
086-8703946
จุดจอดหนองหิน จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
042-852224 , 091-0798391
วังสะพุง จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
042-841519 , 062-7455767
จุดจอดบ้านธาตุ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
042-854027
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
044-838008
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วซันบัส ผานกเค้า
094-5866344
จุดจอดชุมแพ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส ชุมแพ
098-5371424