ตารางเดินรถ กลุ่มรถตู้ช่อง C1


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C1
084-5669588,084-3623446
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ชานชาลาที่ 4
084-5668505,0843514353