ตารางเดินรถ เชิดชัยทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
02-391-2804
จุดจอดบางแก้ว จุดจำหน่ายตั๋วบางแก้ว
099-020-8920, 081-806-9799
จุดจอดบางพลี จุดจำหน่ายตั๋วบางพลี
081-412-5299
จุดจอดชลบุรี จุดจำหน่ายตั๋วชลบุรี
038-147-290